اختر العملة

VPS

With our vServer products we only use high-quality hardware like as Intel® Core ™ I7 and Intel® Xeon® processors with up to 4.00 GHz, fast and fail-safe DDR4 RAM and fast SSD drives.
 • VPS 1 GB
  €3.99/mo

  Sold out


   • 4 vCores

   • 1 GB RAM

   • 25 GB SSD

   • 1 IPv4 Adresse

   • KVM basiert

   • Debian, Ubuntu, CentOS

   • Windows Server 2016 (eigene Lizenz)

   • Windows Server 2019 (eigene Lizenz)

   • unlimited Traffic

   • 1 Gbit/s Anbindung

   • High-Level DDoS Protection

   • optimiert für Game Server

 • VPS 2 GB
  €6.99/mo

  Sold out


   • 4 vCores

   • 2 GB RAM

   • 50 GB SSD

   • 1 IPv4 Adresse

   • KVM basiert

   • Debian, Ubuntu, CentOS

   • Windows Server 2016 (eigene Lizenz)

   • Windows Server 2019 (eigene Lizenz)

   • unlimited Traffic

   • 1 Gbit/s Anbindung

   • High-Level DDoS Protection

   • optimiert für Game Server

 • VPS 4 GB
  €12.99/mo

  Sold out


   • 6 vCores

   • 4 GB RAM

   • 100 GB SSD

   • 1 IPv4 Adresse

   • KVM basiert

   • Debian, Ubuntu, CentOS

   • Windows Server 2016 (eigene Lizenz)

   • Windows Server 2019 (eigene Lizenz)

   • unlimited Traffic

   • 1 Gbit/s Anbindung

   • High-Level DDoS Protection

   • optimiert für Game Server

 • VPS 8 GB
  €24.99/mo

  Sold out


   • 6 vCores

   • 8 GB RAM

   • 200 GB SSD

   • 1 IPv4 Adresse

   • KVM basiert

   • Debian, Ubuntu, CentOS

   • Windows Server 2016 (eigene Lizenz)

   • Windows Server 2019 (eigene Lizenz)

   • unlimited Traffic

   • 1 Gbit/s Anbindung

   • High-Level DDoS Protection

   • optimiert für Game Server

 • VPS 16 GB
  €48.99/mo

  Sold out


   • 8 vCores

   • 16 GB RAM

   • 400 GB SSD

   • 1 IPv4 Adresse

   • KVM basiert

   • Debian, Ubuntu, CentOS

   • Windows Server 2016 (eigene Lizenz)

   • Windows Server 2019 (eigene Lizenz)

   • unlimited Traffic

   • 1 Gbit/s Anbindung

   • High-Level DDoS Protection

   • optimiert für Game Server